Over Stenen en Edelsteentherapie

.

Wat te doen bij fibromyalgie? (1)

saskia horjusdoor Saskia Horjus

Wij krijgen als edelsteentherapeuten veel vragen over fibromyalgie en wat een goede steen hiervoor kan zijn. Het is een ingewikkeld onderwerp, en ik ben op onderzoek uitgegaan.

Allereerst: voor fybromyalgie bestaan helaas geen helende stenen. Er zijn alleen stenen die helpen bij de acceptatie van de klachten, die je houding ten opzichte van jezelf en je kwaal kunnen veranderen, en stenen die de klachten kunnen verlichten.

Wat betekent fibromyalgie?

De naam fibromyalgie komt van Latijn fiber ('vezel'), Grieks mys ('spier') en algos ('pijn'). Het betekent dus letterlijk: 'pijn van spieren en vezel(ig bindweefsel)'.

Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd, vanwege de chronische pijnen en spierstijfheid die ook bij reuma voorkomen. Het is echter een compleet andere ziekte.

Wat zijn de symptomen?

pijnpunten fibromyalgiePijnpunten bij fybromyalgie (bron: Wikipedia)Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom dat bestaat uit algemene spierpijn en spierstijfheid, meestal in combinatie met (soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, somberheid, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten.

De energetische huishouding van lijders aan fybromyalgie is meestal zeer slecht. Als de levensenergie niet goed kan doorstromen, ontstaan allerlei klachten door plaatselijke 'onderenergie' of juist 'overenergie'. In dit geval ontbreekt vaak een gevoel van zelfwaardering of waardering door de omgeving, met alle gevolgen van dien.

Komt fybromyalgie vaak voor?

Het komt voor bij ongeveer twee op de honderd volwassenen, vooral bij vrouwen tussen 20 tot 60 jaar oud. Hun klachten variëren van weinig tot veel.

Wat zijn de oorzaken?

Helaas is nog niet duidelijk wat de oorzaken van deze ziekte zijn. Bekend is wel dat mensen met fibromyalgie afwijkende hormoonspiegels hebben. Onduidelijk is echter of dit oorzaak of gevolg van de ziekte is. In ieder geval is dit, voor zover bekend, 'het eerste dominosteentje'. Alle fysieke klachten komen voort uit deze verstoring.

Ook is ondertussen bekend dat bij mensen met fibromyalgie de neurotransmitters niet goed functioneren. Daardoor hebben deze mensen afwijkende hoeveelheden neurotransmitters en hormonen in hun bloed. Dit beïnvloedt de gemoedstoestand, het slaappatroon, de manier waarop pijn wordt ervaren, het metabolisme en de werking van het immuunsysteem.

Er zijn bovendien een aantal risicofactoren vastgesteld:

  • (langdurige) stress, emotionele stress
  • ziektes die het immuunsysteem ondermijnen
  • erfelijke afwijkingen
  • de menopauze (verlies van oestrogeen)
  • slechte fysieke conditie

Welk type mens is vatbaarder voor fybromyalgie?

De edelsteentherapeuten van het samenwerkingsverband Semoea hebben vastgesteld dat bij alle kwalen die wij behandelen, een bepaald mensbeeld en geestelijke houding hoort. Vatbaarder voor fybromyalgie zijn mensen die:

  • de lat erg hoog leggen, perfectionistisch zijn, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de omgeving. En bang zijn voor fouten, risico's en conflicten; de controle niet uit handen willen geven; zwaar teleurgesteld zijn als ze zelf of anderen niet aan de verwachtingen voldoen.
  • Veel piekeren en tobben over hoe gesprekken/situaties anders hadden moeten/kunnen verlopen, hier 's nachts over doormalen; niet los kunnen laten.
  • geen nee kunnen zeggen, extra werk op zich nemen om de lieve vrede te bewaren. Niet voluit voor hun mening durven uitkomen, uit angst te kwetsen of zichzelf te isoleren.
  • het gevoel hebben dat er over hen heen wordt gelopen. Gefrustreerd raken als mensen niet zien hoeveel werk ze hebben verzet, laat staan dat men er waardering voor heeft.
  • Superhard werken, zonder voldoende pauzes te nemen en naar lichamelijke behoeftes te luisteren.

Mensen met dit mensbeeld en deze houding krijgen niet per se de kwaal, maar zijn er wel vatbaarder voor. Dat betekent ook niet dat het je 'eigen schuld' is als je een bepaalde klacht hebt.

Welke edelstenen ondersteunen je bij fybromyalgie?

ametrien trommelsteenAmetrien bij gewrichtspijnenDe belangrijkste symptoomgericht toegepaste edelstenen voor de klachten staan hieronder.

Spierstijfheid; rode jaspis + bergkristal, hematiet
Spierpijn; hematiet, magnetiet en toermalijn,
Gewrichtspijnen: rookkwarts, ametrien
Slaapproblemen: amethist
Somberheid, angsten, depressies: rutielkwarts
Concentratie- en geheugenstoornissen: fluoriet
Gebrek aan eigenwaarde: rozenkwarts, petaliet
Veel negatieve energie: zwarte toermalijn, shungiet

In een volgende blog ga ik dieper in op de werking van deze stenen bij fybromyalgie.


Geraadpleegde literatuur:
- Wikipedia
- fybromyalgie.nl